התקנות החדשות מחייבות כל מי שמחזיק במידע על אנשים, לעמוד ב-1 מתוך 4 רמות אבטחה

באיזו רמת אבטחת מידע נדרש העסק שלכם לעמוד?

ענו על השאלות והמחשבון יבדוק
את רמת האבטחה הרלוונטית

בדקו
עכשיו

המשך